آرشیو : سپرده ها

سرمایه گذاری کوتاه مدت(بانک ملی)

سرمایه گذاری کوتاه مدت(بانک ملی)

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

تعریف حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی ...

سرمایه گذاری بلند مدت(بانک ملی)

سرمایه گذاری بلند مدت(بانک ملی)

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب  اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر سده باشد ...

قالب وردپرس