آرشیو : شرکت های انفورماتیکی بانکی

شرکت ایران ارقام

شرکت ایران ارقام

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

تاسیس : شرکت ایران ارقام در سال 1335 فعالیت خود را با اخذ نمایندگی انحصاری از شرکتNCR آغاز نمودو تا سال 1348 فعالیت شرکت تحت نام ...

شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

شرکت خدمات انفورماتیک در راستای سیاست های بانک مرکزی به منظور ایجاد و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون بانکی کشور در سال 1372 بعنوان بازوی ...

قالب وردپرس